Đặt hàng

           Quý khách đặt hàng xin vui lòng liên hệ:

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN KIÊN GIANG

Địa chỉ: số 214 ấp Hòn Chông, xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

Phòng Kinh doanh: 02973 854374 - 3759355 - Email: kinhdoanh@ximanghatienkiengiang.vn